KOD KRESKOWY TO NIE MAGIA

Kod kreskowy w magazynie nie jest niczym nowym. Już od dawna ułatwia organizację pracy podnosząc wydajność i eliminując ryzyko błędów. Widnieje na pojedynczych produktach, opakowaniach zbiorczych, jak i całych paletach. Reprezentuje również lokalizacje. Dzięki temu daje możliwość skutecznej identyfikacji produktu, jak i jego położenia, które są niezbędnymi krokami na drodze do lepszego zarządzania magazynem i wykorzystania zasobów. Na tym jednak często wykorzystanie kodów się kończy. A przecież to dopiero początek! Continue reading

TWÓJ ZESPÓŁ: JASNE OBOWIĄZKI (cz.3)

Jak już sobie określiliśmy podstawą silnego zespołu są tworzący go ludzie. Oczywiście jest to warunek konieczny, ale nie gwarantujący sukcesu. Naszym celem nie jest bowiem zbudowanie zespołu dla samego budowania zespołu. Tworzymy ten zespół po to, by był w stanie sprawnie realizować wyznaczone mu zadania. I tu właśnie pojawia się ten drugi, niezwykle ważny punkt, jakim jest jasne określenie celów. Ludzie po prostu muszą wiedzieć dokąd ma zmierzać ich praca, by mogli ją sobie lepiej zorganizować dla szybszego osiągnięcia wyników. Continue reading

TWÓJ ZESPÓŁ: TWOI LUDZIE (cz.2)

Jak już wiemy sprawność zespołu wynika ze sprawności ludzi, którzy go tworzą. Inaczej mówiąc jest on tak skuteczny, jak skuteczne jest jego najsłabsze ogniwo. Dlatego też nie da się budować efektywnego zespołu tylko w oparciu o kilku jego członków. Jako Kierownik Logistyki nie zbudujemy silnego Magazynu angażując i inwestując wyłącznie w jego kierownika. Działania muszą objąć wszystkich uczestników, czyli również liderów, jak i samych magazynierów. Continue reading

OTWIERAMY MAGAZYN: WYPOSAŻENIE

Uruchamiając magazyn dobrego przygotowania wymaga nie tylko wybór obiektu, ale także jego wyposażenia. I chociaż kwestie magazynu negocjujemy z jego zarządcą, a wyposażenia z jego producentami, ważne jest by traktować je jako spójną całość. Jeżeli rozważamy regały paletowe, maksymalnie wykorzystując wysokość obiektu, koniecznie trzeba sprawdzić, czy w linii regałów nie wypada oświetlenie, które będzie trzeba przesunąć nad przyszłe korytarze. Takie prace przed podpisaniem umowy będą jedynie kolejnymi działaniami adaptacyjnymi po stronie właściciela obiektu, natomiast po podpisaniu umowy mogą się stać dodatkową i kosztowną usługą remontową. Continue reading

TWÓJ ZESPÓŁ: ODPOWIEDZIALNY ZESPÓŁ (cz.1)

Wielu menedżerów różnych szczebli chętnie podpisze się pod tezą, że to właśnie dobry zespół jest kluczowym elementem sukcesu. Niestety już znacznie mniej umiałoby powiedzieć, jak to hasło wdraża w życie. W większości stwierdzenie to pozostaje właśnie jedynie hasłem nie znajdującym odzwierciedlenia w rzeczywistości. A efektywny zespół sam nie powstanie. Poniżej postaramy się sobie odpowiedzieć, jak taki odpowiedzialny zespół zbudować. Continue reading