e-HANDEL – A CO Z KLIENTEM?

Zamówione produkty miały dotrzeć do klienta w ciągu 7 kolejnych dni. Towar w praktyce dojeżdżał przez prawie trzy tygodnie, a część została wręcz anulowana, przy czym nigdy nikt nie zadzwonił do klienta, by poinformować go o jakichkolwiek problemach z zamówieniem. Próby nawiązania kontaktu ze sprzedawcą przez klienta kończyły się niepowodzeniem. Mimo bogatej oferty i konkurencyjnych cen, klient już nigdy więcej nie wrócił do tego sklepu. Continue reading

AUTOMATYCZNE ZAKUPY DLA KAŻDEGO

Firmy chętnie inwestują w narzędzia IT. Najczęściej są to jednak rozwiązania dla handlu i sprzedaży – bo jak się wydaje, tam jest największy potencjał, a i często osoby zarządzające w firmach wywodzą się ze struktur handlowych, przez co znacznie gorzej dostrzegają możliwości innych działów. W przypadku Logistyki nowe rozwiązania dotyczą przede wszystkim wsparcia zarządzania magazynem bądź transportem. Nie chciałbym generalizować, ale wydaje się, że wśród małych i średnich polskich firm Działy Zakupów są chyba najbardziej poszkodowane. Chociaż wcale tak nie musi być. Continue reading

WYJĄTEK NIEPOŻĄDANY

Współcześnie uważa się, że pracownik, który ma działać efektywnie, musi dokładnie wiedzieć co i w jakiej sytuacji musi zrobić, jakie są jego zadania, jaki zakres obowiązków. Kluczem do porażki jest słowo „dokładnie”. Z samego założenia procedury stanowiskowe, czy np. opis procesu to bardzo pomocne narzędzia w zrozumieniu samych operacji. Continue reading

STRATEGIA FIRMY

W dużym uproszczeniu strategia firmy to przepis na jej funkcjonowanie. Określa co, dla kogo i w jaki sposób będzie oferowała. Jest to niezwykle ważny element każdego przedsiębiorstwa. Dzięki jasno określonej strategii osoby zarządzające wiedzą jak kierować przedsiębiorstwem by osiągać założone cele. Ich decyzje są skoordynowane i tworzą spójną całość. Z kolei szeregowi pracownicy łatwiej rozumieją sposób pracy oraz zmiany zachodzące w firmie stając się przez to silnym ogniwem jej rozwoju. Continue reading