OBIEG GOTÓWKI: KLIENT – KIEROWCA – KASA

Poniższy wpis poza prezentacją wdrożonych zmian w kontroli obiegu gotówki, ma być okazją do zastanowienia się nad odpowiedzialnym kształtowaniem procesów, procedur i towarzyszących im narzędzi. Wszelkie wprowadzane w firmach udogodnienia, zmiany, standaryzacja powinny ułatwiać pracę, podnosić jej efektywność i jakość. Czasem jednak wydaje się, że ma jedynie zaspokoić ego kierownictwa – „był problem, a ja coś z nim zrobiłem”, przy czym „coś” jest tu dominujące i całkowicie nieokreślone. Continue reading

LEAN: JAK ZA 5zł ZWIĘKSZYĆ WYDAJNOŚĆ I WYELIMINOWAĆ BŁĘDY

Wiele osób pojęcie Lean Management kojarzy wyłącznie z „Drogą Toyoty”. Słysząc o wdrażaniu tej koncepcji zarządzania od razu wyobraża sobie bliżej nieokreślone, zaawansowane narzędzia i rozwiązania. A tak naprawdę by zacząć „odchudzać” nie trzeba ani wielkiej wiedzy, ani kosztownych „zabawek”. Pokażę to na przykładzie firmy handlowej oferującej produkty na zamówienie, gdzie udało mi się skrócić czas realizacji zamówienia z 6 do 4 tygodni, a przy tym praktycznie całkowicie wyeliminować błędy. Continue reading

HARMONOGRAM

Działy logistyki nie zarabiają. Natomiast generują koszty i to wcale nie małe na tle innych komórek. Powierzchnia magazynowa, wózki widłowe, regały, samochody, specjalistyczny sprzęt, a przede wszystkim ludzie, to wciąż bardzo kosztowne zasoby wykorzystywane w codziennych działaniach.  O ile nie mamy do czynienia ze zautomatyzowanym magazynem, bądź specjalistycznym wyposażeniem, koszty pracownicze mogą stanowić i 50% wszystkich kosztów logistyki. Warto dlatego zadbać,  by zasób ten był możliwie najlepiej wykorzystywany. O konieczności lepszej organizacji pracy w magazynie powiemy sobie na przykładzie firmy handlowej FMCG. Continue reading

NORMOWANIE MAGAZYNU

Wymiarowanie magazynu jest jedną z metodologii pozwalającą zdefiniować pracochłonność procesów realizowanych w analizowanym otoczeniu. Każdy ładunek przepływający przez obiekt poddawany jest przekształceniom. Znajomość liczby obiektów oraz czasu pojedynczych przekształceń pozwala określić pracochłonność procesów oraz ich zapotrzebowanie na liczbę wózków, ludzi, przestrzeń i ewentualnie inne zasoby. Continue reading

MARNOTRAWSTWO FOLII

W swoim czasie pracowałem w jednej z większych firm dystrybucyjnych w Polsce. Jak wszystkie na przełomie lat 2008/2009 zaczęła mocno przyglądać się kosztom. W Centrum Dystrybucyjnym, w którym pracowałem, poza kosztami pracowniczymi, jednym z większych kosztów zmiennych było zużycie folii stretch. Zacząłem analizować sposób jej wykorzystania i szybko wyszły na jaw dwa powody tak dużych kosztów: Continue reading