Rafał Szcześniewski

Rafal_Szczesniewski

Nazywam się Rafał Szcześniewski. Jestem absolwentem Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich Szkoły Głównej Handlowej. Od ponad 7 lat jestem związany z logistyką odpowiadając za obszary takie jak:

– ZAKUPY – kreowanie polityki zakupowej, kontrola jakości dostawców i pozyskiwanie nowych partnerów, doskonalenie wskaźników takich jak rotacja, dostępność produktów, poziom realizacji zamówień,

– MAGAZYNOWANIE – otwieranie nowych lokalizacji magazynowych (w tym wybór lokalizacji, wyposażenia, przebiegu procesów) oraz zarządzanie przeprowadzką, organizowanie pracy magazynu w sposób podnoszący wydajność pracy, ograniczający pomyłkowość, gwarantujący terminowość – lepiej dostosowany do faktycznego obciążenia/zapotrzebowania, administracja samym budynkiem,

– TRANSPORT – zarządzanie flotą pojazdów osobowych i dostawczych (w tym zakup nowych pojazdów, pozyskiwanie partnerów gwarantujących sprawną obsługę eksploatacyjną, zbywanie pojazdów wycofanych z floty), kontrola obciążenia poszczególnych obszarów dostaw, zorganizowanie części dostaw na zasadzie cross-dockingu,

– ZASOBY LUDZKIE – zarządzanie pracownikami różnych szczebli, podnoszenie świadomości ich roli w firmie, budowanie narzędzi motywacyjnych, tworzenie i prowadzenie szkoleń wewnętrznych

– NARZĘDZIA IT – merytoryczne budowanie i rozwijanie narzędzi wspierających podejmowanie decyzji oraz śledzenie efektów w zarządzanych obszarach, tworzenie rozwiązań poprawiających efektywność pracy poprzez różnego rodzaju automatyzacje procesów oraz wykorzystanie kodów EAN, udział we wdrażaniu systemu zarządzania magazynem (WMS)

Niektóre z moich osiągnięć:

– stworzenie Automatycznego Systemu Zamawiania dla CDN XL (ERP) opartego na prognozowaniu sprzedaży (modele średniej ważonej, Holta, Browna), typie produktu (wyprzedażowy, na zamówienie, w regularnej sprzedaży) oraz uwzględniający takie dane jak minimalna wartość zamówienia, minimalna ilość zapasu, jednostka sprzedaży dostawcy,

– wykorzystując narzędzia Lean oraz 5S zredukowanie czasu obsługi zamówienia z 5-6 tygodni do 3 tygodni i ograniczenie poziomu błędów z ponad 20% do 0,2%,

– wprowadzenie zasad wykorzystania folii stretch (w tym owijania palet), w efekcie których zużycie folii spadło o 23%,

– ponad 20% wzrost wydajności magazynu w wyniku zmian organizacji procesów oraz wykorzystywania niefinansowych źródeł motywacji,

– ograniczenie stanów magazynowych o 1 milion złotych, przy wzroście dostępności towarów z 95% na 98%.

Kontakt:

Rafał Szcześniewski
rafal.szczesniewski@dla-logistyka.pl