ANALIZA

Rozwój firmy to w dużym skrócie nic innego jak poprawa wyników. Mogą one dotyczyć zarówno pojedynczych procesów, jak i odnosić się do całej działalności przedsiębiorstwa. Stąd z kolei płynie wniosek, że jeżeli firma chce się rozwijać, musi przede wszystkim posiadać wiedzę na temat swojego obecnego stanu. Musi także znać stan z przeszłości, aby móc je ze sobą skonfrontować. Na ich podstawie będzie mogła ocenić, czy na przestrzeni określonego czasu poprawiła swój wynik w danej dziedzinie, czy też nie. Będzie także w stanie budować swoje oczekiwania na przyszłość.

Analiza danych pozwala lepiej zrozumieć zachodzące zjawiska

Analiza danych pozwala lepiej zrozumieć zachodzące zjawiska

Pod pojęciem wynik kryją się tutaj wszelkie wartości określające firmę. Może to być wielkość sprzedaży, zysk, udział kosztów transportu, wartość stoków, ale także liczba klientów, czy pracowników. Analizie można poddać praktycznie wszystko. Nie każda jednak analiza niesie za sobą wartość dodaną dla przedsiębiorstwa. Nie ma zatem co przesadzać. Na początku warto się skupić na kosztach, sprzedaży oraz udziale zasobów w jednym i drugim. Im prostsza forma tym lepiej. To użytkownicy tworzonych analiz staną się źródłem informacji zwrotnej, na temat tego jak powinny one wyglądać. Wraz z większym ich wykorzystaniem, będzie rosła ich liczba i treść.

Poprawna analiza pozwala zadowolić się czymś znacznie więcej niż tylko dodatnim wynikiem na koniec miesiąca. Pozwala ocenić, czy ten wynik jest zgodny z możliwościami firmy oraz oczekiwaniami osób zarządzających. Z pewnym wyprzedzeniem wskazuje obszary wymagające zmian, pozostawiając czas na reakcję. Dobra analiza jest także często podstawą zrozumienia zachodzących procesów oraz identyfikacji ich słabych stron.

Jeden z magazynów firmy branży FMCG, swoje problemy z nieterminową wysyłką towaru upatrywał w zbyt małej liczbie pracowników szykujących towar. Takie można było odnieść wrażenie. Dokładniejsza analiza wykazała jednak ich nadmiar, a przyczyną opóźnień, było zbyt powolne uzupełnianie towaru w półkach magazynowych i związane z tym przestoje. To jedynie dowodzi ważnej roli, jaką odgrywa analiza w firmie, a oparte o nią wnioski, będą zawsze trafniejsze niż zwykłe przeczucie.

Zobacz także:

Rafał Szcześniewski

Manager Logistyki z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu łańcuchem dostaw, gospodarką magazynową, logistyką i dystrybucją. Założyciel dla-logistyka.pl