KONSULTANT W FIRMIE

Małe firmy często są przekonane, że konsulting nie jest dla nich. Są one za małe, zbyt specyficzne i dlatego wypracowany przez nie model pracy jest najlepszym możliwym. Często jednak, te same firmy korzystają już z pomocy konsultantów w codziennej pracy, chyba nie do końca zdając sobie z tego sprawę.

work-1293519_1280

Praktycznie każda firma w mniejszym, bądź większym stopniu wykorzystuje narzędzia IT (począwszy od systemu operacyjnego na wyspecjalizowanym oprogramowaniu kończąc). Z kolei zdecydowana większość z nich nie zatrudnia na stałe informatyków. To zrozumiałe. Zapotrzebowanie na ich usługę pojawia się jedynie w określonych sytuacjach, jak uruchomienie nowego oprogramowania, usunięcie awarii etc. Ponieważ sytuacje te pojawiają się rzadko nie ma potrzeby utrzymywania stanowiska informatyka, którego potencjał w ogóle nie zostanie wykorzystany. Zatrudnienie informatyka zewnętrznego i płacenie mu tylko za faktycznie wykonaną pracę, wydaje się być rozsądnym rozwiązaniem.

Dlaczego zatem nierozsądne wydaje się zatrudnienie konsultanta z innej dziedziny? W końcu podobnie jak informatyk, pojawi się on jedynie wtedy, gdy sytuacja firmy będzie tego wymagała i otrzyma zapłatę tylko za określone wyniki. W przypadku problemów z komputerem z góry zakłada się, że informatyk zrobi to lepiej, mimo że być może niejeden pracownik rozwiązałby go samodzielnie. Z kolei w innych przypadkach przyjmuje się, że zewnętrzny konsultant w ogóle się nie sprawdzi. Oczywiście zaangażowanie własnych pracowników jest ważne. Należy jednak mieć świadomość, iż z niektórymi sytuacjami spotykają się po raz pierwszy. Współpraca z konsultantem pozwoliła by przynieść nie tylko lepsze wyniki, ale także podniosła by kwalifikacje własnego personelu. Zrozumiała jest obawa, że zewnętrzny specjalista może być źle odebrany przez pracowników – jako próba podważenia ich kompetencji. Można wtedy rolę takiego doradcy ograniczyć do wskazania kierunku w jakim podąża niczego nieświadomy zespół. W efekcie osiąga zamierzony cel, zyskuje doświadczenie oraz satysfakcję z samodzielnie rozwiązanego problemu.

Konsulitng logistyczny, jak każda inna forma przekazania realizacji usługi na zewnątrz, ma na celu efektywniejsze wykorzystanie pieniędzy klienta. Warto o tym pamiętać.

Rafał Szcześniewski

Manager Logistyki z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu łańcuchem dostaw, gospodarką magazynową, logistyką i dystrybucją. Założyciel dla-logistyka.pl