STRATEGIA FIRMY

W dużym uproszczeniu strategia firmy to przepis na jej funkcjonowanie. Określa co, dla kogo i w jaki sposób będzie oferowała. Jest to niezwykle ważny element każdego przedsiębiorstwa. Dzięki jasno określonej strategii osoby zarządzające wiedzą jak kierować przedsiębiorstwem by osiągać założone cele. Ich decyzje są skoordynowane i tworzą spójną całość. Z kolei szeregowi pracownicy łatwiej rozumieją sposób pracy oraz zmiany zachodzące w firmie stając się przez to silnym ogniwem jej rozwoju.

chess-316658_1280

Strategia, by była skuteczna, musi zatem spełniać pewne warunki. Przede wszystkim powinna być zwięzła. Ona jedynie wskazuje kierunek, bez wnikania w detale. Jej treść powinna być jednakowo zrozumiała dla wszystkich, niezależnie od zajmowanego w firmie stanowiska. Pozostawienie jakiejkolwiek dowolności w interpretacji jej zapisów, może spowodować duże różnice w jej rozumieniu przez poszczególne działy, powodując niską efektywności ich wspólnej pracy. Powinna być efektem analizy bieżącej sytuacji i zawierać elementy mające zapewnić przewagę konkurencyjną w przyszłości. Ostatnim ważnym punktem jest to, by kontrolować jej realizację, a czasem na skutek zmian w firmie, bądź otoczeniu dokonywać jej aktualizacji.

Strategia firmy pełni swego rodzaju funkcję filtra dla podejmowanych decyzji. Każda decyzja niezgodna z jej treścią musi zostać odrzucona, jako niezgodna z jej naturą. W przeciwnym razie uniemożliwiła by realizację strategii i osiągniecie założonych w niej celów. Dlatego też firmy działające w oparciu o dobre i przemyślane strategie lepiej wykorzystują swoje zasoby i rzadziej popełniają błędy. Tym samym po prostu osiągają lepsze wyniki.

Rafał Szcześniewski

Manager Logistyki z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu łańcuchem dostaw, gospodarką magazynową, logistyką i dystrybucją. Założyciel dla-logistyka.pl