TWÓJ ZESPÓŁ: TWOI LUDZIE (cz.2)

Jak już wiemy sprawność zespołu wynika ze sprawności ludzi, którzy go tworzą. Inaczej mówiąc jest on tak skuteczny, jak skuteczne jest jego najsłabsze ogniwo. Dlatego też nie da się budować efektywnego zespołu tylko w oparciu o kilku jego członków. Jako Kierownik Logistyki nie zbudujemy silnego Magazynu angażując i inwestując wyłącznie w jego kierownika. Działania muszą objąć wszystkich uczestników, czyli również liderów, jak i samych magazynierów.

Szkolenie zespołu nie zawsze musi być zewnętrzne

Lider też może szkolić swój zespół

Oczywiście nie chodzi tu o to, by teraz wszystkich magazynierów wysyłać na szkolenie z zarządzania budżetem (bo takie aktualnie ukończył ich kierownik). Każde stanowisko ma swoje funkcje i zadania, i to do nich należy dostosować podejmowane działania. I tak na przykład w sferze szkoleń, Kierownik Magazynu będzie uczył się zarządzania jednostką, pozna problematykę finansów, czy techniki coachingu. Liderzy działający mniej koncepcyjnie, a bardziej operacyjnie będą się uczyli przede wszystkim zarządzania ludźmi (delegowania zadań, rozwiązywania konfliktów etc.). Natomiast magazynierzy, działający wyłącznie operacyjnie poznają przede wszystkich skutki swojej pracy (np. przedstawienie ich udziału w procesie wraz z kosztami obsługi pomyłek). W efekcie proces podnoszenia kompetencji obejmie wszystkich pracowników Działu Magazynu. To z kolei przełoży się na ich większe zaangażowanie i pozwoli uniknąć sytuacji sabotowania projektu przez pracowników, których projekt dotyczy, a którzy zostali pominięci.

Gdybyśmy w naszym przykładzie zorganizowali szkolenia wyłącznie dla kierownika i liderów nastąpiłby naturalny podział na tych „lepszych”, w których firma inwestuje oraz „gorszych” – tutaj magazynierów. Magazynierzy sami podkreślaliby ten podział tworząc barierę między sobą, a firmą (szczególnie liderami, z którymi ich relacje powinny być szczególnie dobre). Projekt tworzenia silnego Magazynu nie tylko nie przyniósłby spodziewanego efektu, ale wręcz przeciwny – rozbicie zespołu. Podobne skutki przynoszą szkolenia organizowane dla najlepszych w dziale – to również zabija jakąkolwiek grę zespołową.

Tak jak wspomnieliśmy na początku, aby podejmowane działania mogły przynosić oczekiwane skutki muszą obejmować wszystkich uczestników. Jest to oczywiście niezwykle trudne, przede wszystkim ze względu na koszty. Ich wysoki poziom jest chyba główną przyczyną, z powodu której firmy nie inwestują w każdego swojego pracownika, wprowadzając podziały jak powyżej. Warto jednak sobie uświadomić, że jest coś jeszcze pomiędzy brakiem szkolenia, a kosztownym szkoleniem. Najczęściej z programu rozwoju wykluczane są stanowiska najniżej w strukturze. Tylko, że są to jednocześnie stanowiska, które nie mają zapotrzebowania na jakąś wyszukaną, wysoce specjalistyczną wiedzę. Tak naprawdę szkolenie dla magazyniera mogą przygotować liderzy z kierownikiem. Koszt takiego szkolenia jest znikomy, a pozwala rozwijać nowe kompetencje autorów szkolenia. Dowodzi jednocześnie, że każde stanowisko i każdy pracownik ma swoją rolę w wykonywanych procesach i jest ważny. Daje poczucie budowy spójnego zespołu i co równie ważne, ułatwia budowę autorytetu liderów zespołu.

W powyższych przykładach odnieśliśmy się przede wszystkim do problematyki szkoleń. Oczywiście budowanie zespołu na samych szkoleniach się nie kończy, a czasem zamiast szkoleń może wystarczyć jakaś branżowa prasa, e-book czy nawet link z ciekawym materiałem w Internecie. Ważne jednak, aby każde podejmowane działanie obejmowało wszystkich członków zespołu, adekwatnie do ich potrzeb. Bez tego bowiem uda nam się zbudować co najwyżej silną grupę w słabym zespole, która w perspektywie czasu nie przyniesie żadnych korzyści.

Ten cykl składa się z:
TWÓJ ZESPÓŁ: ODPOWIEDZIALNY ZESPÓŁ (cz.1)
TWÓJ ZESPÓŁ: TWOI LUDZIE (cz.2)
TWÓJ ZESPÓŁ: JASNE OBOWIĄZKI (cz.3)

Rafał Szcześniewski

Manager Logistyki z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu łańcuchem dostaw, gospodarką magazynową, logistyką i dystrybucją. Założyciel dla-logistyka.pl