OBIEG GOTÓWKI: KLIENT – KIEROWCA – KASA

Poniższy wpis poza prezentacją wdrożonych zmian w kontroli obiegu gotówki, ma być okazją do zastanowienia się nad odpowiedzialnym kształtowaniem procesów, procedur i towarzyszących im narzędzi. Wszelkie wprowadzane w firmach udogodnienia, zmiany, standaryzacja powinny ułatwiać pracę, podnosić jej efektywność i jakość. Czasem jednak wydaje się, że ma jedynie zaspokoić ego kierownictwa – „był problem, a ja coś z nim zrobiłem”, przy czym „coś” jest tu dominujące i całkowicie nieokreślone. Continue reading

MAGAZYN ZEWNĘTRZNY – OUTSOURCING

Większość małych firm, szczególnie na początku swojej działalności, stara się ograniczać koszty i wykonywać wszystko własnymi siłami. Jedną z pierwszych decyzji jest „tymczasowe” prowadzenie magazynu w biurze. Czasem może się okazać jednak, iż korzyści z takiego rozwiązania są tylko pozorne. Rozważymy to na przykładzie niewielkiej firmy zajmującej się dystrybucją importowanych artykułów FMCG. Continue reading

KOSZTY pod KONTROLĄ

Koszty stanowią swego rodzaju narzędzie do szybkiego przeglądu sytuacji firmy i jej poszczególnych obszarów. Zmiany udziału kosztów mogą sugerować zmiany realizacji danego procesu (jego poprawę, bądź pogorszenie). Dla przykładu weźmy wzrost udziału całkowitych kosztów transportu w całkowitej sprzedaży. Continue reading

ANALIZA

Rozwój firmy to w dużym skrócie nic innego jak poprawa wyników. Mogą one dotyczyć zarówno pojedynczych procesów, jak i odnosić się do całej działalności przedsiębiorstwa. Stąd z kolei płynie wniosek, że jeżeli firma chce się rozwijać, musi przede wszystkim posiadać wiedzę na temat swojego obecnego stanu. Musi także znać stan z przeszłości, aby móc je ze sobą skonfrontować. Na ich podstawie będzie mogła ocenić, czy na przestrzeni określonego czasu poprawiła swój wynik w danej dziedzinie, czy też nie. Będzie także w stanie budować swoje oczekiwania na przyszłość. Continue reading

KARTOTEKA

Budowanie kartoteki kontrahentów czy towarów to proces, z którym zetknie się niemal każdy. W początkowej fazie działalności jest on często bagatelizowany. Niestety bazy tworzone na szybko i byle jak nie przynoszą oczekiwanych efektów. Warto zatem poświęcić trochę czasu i dobrze się zastanowić, jakie informacje oraz w jakim układzie chcemy zawrzeć. Continue reading