TWÓJ ZESPÓŁ: JASNE OBOWIĄZKI (cz.3)

Jak już sobie określiliśmy podstawą silnego zespołu są tworzący go ludzie. Oczywiście jest to warunek konieczny, ale nie gwarantujący sukcesu. Naszym celem nie jest bowiem zbudowanie zespołu dla samego budowania zespołu. Tworzymy ten zespół po to, by był w stanie sprawnie realizować wyznaczone mu zadania. I tu właśnie pojawia się ten drugi, niezwykle ważny punkt, jakim jest jasne określenie celów. Ludzie po prostu muszą wiedzieć dokąd ma zmierzać ich praca, by mogli ją sobie lepiej zorganizować dla szybszego osiągnięcia wyników. Continue reading

TWÓJ ZESPÓŁ: TWOI LUDZIE (cz.2)

Jak już wiemy sprawność zespołu wynika ze sprawności ludzi, którzy go tworzą. Inaczej mówiąc jest on tak skuteczny, jak skuteczne jest jego najsłabsze ogniwo. Dlatego też nie da się budować efektywnego zespołu tylko w oparciu o kilku jego członków. Jako Kierownik Logistyki nie zbudujemy silnego Magazynu angażując i inwestując wyłącznie w jego kierownika. Działania muszą objąć wszystkich uczestników, czyli również liderów, jak i samych magazynierów. Continue reading

TWÓJ ZESPÓŁ: ODPOWIEDZIALNY ZESPÓŁ (cz.1)

Wielu menedżerów różnych szczebli chętnie podpisze się pod tezą, że to właśnie dobry zespół jest kluczowym elementem sukcesu. Niestety już znacznie mniej umiałoby powiedzieć, jak to hasło wdraża w życie. W większości stwierdzenie to pozostaje właśnie jedynie hasłem nie znajdującym odzwierciedlenia w rzeczywistości. A efektywny zespół sam nie powstanie. Poniżej postaramy się sobie odpowiedzieć, jak taki odpowiedzialny zespół zbudować. Continue reading