KOD KRESKOWY TO NIE MAGIA

Kod kreskowy w magazynie nie jest niczym nowym. Już od dawna ułatwia organizację pracy podnosząc wydajność i eliminując ryzyko błędów. Widnieje na pojedynczych produktach, opakowaniach zbiorczych, jak i całych paletach. Reprezentuje również lokalizacje. Dzięki temu daje możliwość skutecznej identyfikacji produktu, jak i jego położenia, które są niezbędnymi krokami na drodze do lepszego zarządzania magazynem i wykorzystania zasobów. Na tym jednak często wykorzystanie kodów się kończy. A przecież to dopiero początek! Continue reading

HARMONOGRAM

Działy logistyki nie zarabiają. Natomiast generują koszty i to wcale nie małe na tle innych komórek. Powierzchnia magazynowa, wózki widłowe, regały, samochody, specjalistyczny sprzęt, a przede wszystkim ludzie, to wciąż bardzo kosztowne zasoby wykorzystywane w codziennych działaniach.  O ile nie mamy do czynienia ze zautomatyzowanym magazynem, bądź specjalistycznym wyposażeniem, koszty pracownicze mogą stanowić i 50% wszystkich kosztów logistyki. Warto dlatego zadbać,  by zasób ten był możliwie najlepiej wykorzystywany. O konieczności lepszej organizacji pracy w magazynie powiemy sobie na przykładzie firmy handlowej FMCG. Continue reading

OTWIERAMY MAGAZYN: WYPOSAŻENIE

Uruchamiając magazyn dobrego przygotowania wymaga nie tylko wybór obiektu, ale także jego wyposażenia. I chociaż kwestie magazynu negocjujemy z jego zarządcą, a wyposażenia z jego producentami, ważne jest by traktować je jako spójną całość. Jeżeli rozważamy regały paletowe, maksymalnie wykorzystując wysokość obiektu, koniecznie trzeba sprawdzić, czy w linii regałów nie wypada oświetlenie, które będzie trzeba przesunąć nad przyszłe korytarze. Takie prace przed podpisaniem umowy będą jedynie kolejnymi działaniami adaptacyjnymi po stronie właściciela obiektu, natomiast po podpisaniu umowy mogą się stać dodatkową i kosztowną usługą remontową. Continue reading

OTWIERAMY MAGAZYN: WYNAJEM

Decyzja o uruchomieniu nowego magazynu nigdy nie jest przypadkową, dlatego też wymaga gruntownego przemyślenia i oczywiście wielu analiz. Sytuacja jest prostsza, gdy jest to zmiana lokalizacji bądź uruchomienie kolejnego magazynu. Firma dysponuje już pewnym bagażem doświadczeń, potrafi zidentyfikować słabe strony obecnej lokalizacji i wie jak je eliminować w adaptacji nowego obiektu. W przypadku firmy, której takiego doświadczenia brak, pozostaje podglądanie konkurencji, firm o podobnej wielkości oraz strukturze asortymentu, a także zdrowy rozsądek. Warto wtedy na konkretnym już magazynie „wirtualnie”, krok po kroku prześledzić procesy oraz faktyczną zdolność ich realizacji. Continue reading