OBIEG GOTÓWKI: KLIENT – KIEROWCA – KASA

Poniższy wpis poza prezentacją wdrożonych zmian w kontroli obiegu gotówki, ma być okazją do zastanowienia się nad odpowiedzialnym kształtowaniem procesów, procedur i towarzyszących im narzędzi. Wszelkie wprowadzane w firmach udogodnienia, zmiany, standaryzacja powinny ułatwiać pracę, podnosić jej efektywność i jakość. Czasem jednak wydaje się, że ma jedynie zaspokoić ego kierownictwa – „był problem, a ja coś z nim zrobiłem”, przy czym „coś” jest tu dominujące i całkowicie nieokreślone. Continue reading

NORMOWANIE MAGAZYNU

Wymiarowanie magazynu jest jedną z metodologii pozwalającą zdefiniować pracochłonność procesów realizowanych w analizowanym otoczeniu. Każdy ładunek przepływający przez obiekt poddawany jest przekształceniom. Znajomość liczby obiektów oraz czasu pojedynczych przekształceń pozwala określić pracochłonność procesów oraz ich zapotrzebowanie na liczbę wózków, ludzi, przestrzeń i ewentualnie inne zasoby. Continue reading