NORMOWANIE MAGAZYNU

Wymiarowanie magazynu jest jedną z metodologii pozwalającą zdefiniować pracochłonność procesów realizowanych w analizowanym otoczeniu. Każdy ładunek przepływający przez obiekt poddawany jest przekształceniom. Znajomość liczby obiektów oraz czasu pojedynczych przekształceń pozwala określić pracochłonność procesów oraz ich zapotrzebowanie na liczbę wózków, ludzi, przestrzeń i ewentualnie inne zasoby. Continue reading