ANALIZA

Rozwój firmy to w dużym skrócie nic innego jak poprawa wyników. Mogą one dotyczyć zarówno pojedynczych procesów, jak i odnosić się do całej działalności przedsiębiorstwa. Stąd z kolei płynie wniosek, że jeżeli firma chce się rozwijać, musi przede wszystkim posiadać wiedzę na temat swojego obecnego stanu. Musi także znać stan z przeszłości, aby móc je ze sobą skonfrontować. Na ich podstawie będzie mogła ocenić, czy na przestrzeni określonego czasu poprawiła swój wynik w danej dziedzinie, czy też nie. Będzie także w stanie budować swoje oczekiwania na przyszłość. Continue reading