HARMONOGRAM

Działy logistyki nie zarabiają. Natomiast generują koszty i to wcale nie małe na tle innych komórek. Powierzchnia magazynowa, wózki widłowe, regały, samochody, specjalistyczny sprzęt, a przede wszystkim ludzie, to wciąż bardzo kosztowne zasoby wykorzystywane w codziennych działaniach.  O ile nie mamy do czynienia ze zautomatyzowanym magazynem, bądź specjalistycznym wyposażeniem, koszty pracownicze mogą stanowić i 50% wszystkich kosztów logistyki. Warto dlatego zadbać,  by zasób ten był możliwie najlepiej wykorzystywany. O konieczności lepszej organizacji pracy w magazynie powiemy sobie na przykładzie firmy handlowej FMCG. Continue reading

TWÓJ ZESPÓŁ: TWOI LUDZIE (cz.2)

Jak już wiemy sprawność zespołu wynika ze sprawności ludzi, którzy go tworzą. Inaczej mówiąc jest on tak skuteczny, jak skuteczne jest jego najsłabsze ogniwo. Dlatego też nie da się budować efektywnego zespołu tylko w oparciu o kilku jego członków. Jako Kierownik Logistyki nie zbudujemy silnego Magazynu angażując i inwestując wyłącznie w jego kierownika. Działania muszą objąć wszystkich uczestników, czyli również liderów, jak i samych magazynierów. Continue reading

TWÓJ ZESPÓŁ: ODPOWIEDZIALNY ZESPÓŁ (cz.1)

Wielu menedżerów różnych szczebli chętnie podpisze się pod tezą, że to właśnie dobry zespół jest kluczowym elementem sukcesu. Niestety już znacznie mniej umiałoby powiedzieć, jak to hasło wdraża w życie. W większości stwierdzenie to pozostaje właśnie jedynie hasłem nie znajdującym odzwierciedlenia w rzeczywistości. A efektywny zespół sam nie powstanie. Poniżej postaramy się sobie odpowiedzieć, jak taki odpowiedzialny zespół zbudować. Continue reading

WYJĄTEK NIEPOŻĄDANY

Współcześnie uważa się, że pracownik, który ma działać efektywnie, musi dokładnie wiedzieć co i w jakiej sytuacji musi zrobić, jakie są jego zadania, jaki zakres obowiązków. Kluczem do porażki jest słowo „dokładnie”. Z samego założenia procedury stanowiskowe, czy np. opis procesu to bardzo pomocne narzędzia w zrozumieniu samych operacji. Continue reading

Sezon na spekulacje – TSL Biznes 5/2012

Nie patrząc na rolę i zadania przypisywane logistyce, podstawowym jej zadaniem we wszystkich przedsiębiorstwach jest terminowa realizacja zamówień klienta (co zresztą określa zasada 7W). W przypadku firm handlowych jest to zatem konieczność zabezpieczenia odpowiedniej ilości danego asortymentu, jaką klient mógłby chcieć zakupić, a następnie zdolność do jej przygotowania i dostarczenia w deklarowanym terminie (a najlepiej jeszcze wcześniej). Trzeba zatem posiadać odpowiedni zapas, przestrzeń do jego magazynowania oraz zasoby w postaci ludzi i sprzętu gwarantujące realizację każdego obciążenia pracą. Continue reading